ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

::: ឆៀកចល័តតាមខេត្ត នឹងដំណើរការនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ តាកែវ ស្វាយរៀង កោះកុង (ពីថ្ងៃទី០៦ - ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១) សេវាត្រួតពិ...

អានបន្ត