ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

ក្រុមការងារ ស.ស.យ.ក វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចូលរួមអបអរសាទរខួបទី៤៤ នៃកំណើតសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក) វិមានឈ្...

អានបន្ត