ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

::: ឆៀកចល័តនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ | កំពត | ព្រៃវែង | បន្ទាយមានជ័យ កំពុងបន្តដំណើរការផ្តល់សេវាបំរើជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល...

អានបន្ត