For Immediate Support

Hotline: 1275 (Free)
E-mail: info@mpwt.gov.kh

Working Hours

Monday - Friday
08:00-12:00 | 14:00-17:00

::: សិទ្ធិអាទិភាពនៅលើផ្លូវប្រសព្វ មានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ " ឈប់ " ប្រសិនជួបស្ថានភាពចរាចរណ៍ដូចមានក្នុងរូបតំណាងខាងក្រោម តើអ្...

Read More