ដោយមាន​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​សហការ​របស់លោក​​ស៊ុន ចាន់ថុល ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​បាន ត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​បច្...

អានបន្ត