នៅ​ពេល​ដ៏​ឆាប់​ខាង​មុខ រាល់ម្ចាស់យានយន្ត​ទាំង​អស់​អាច​រក្សា​ទុក​​លេខ​ឡាន​ (លេខ​ស្លាកលេខឡាន) របស់​ខ្លួន​បាន​ បើ​ទោះបី​ជា​...

អានបន្ត