​ស្នងការ​ដ្ឋាន​នគរបាល​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពញ​ ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​សារធាតុ​ញៀន​ ​និង​ជាតិ​ស្រវឹង​ចំពោះ​អ្នកបើកបរ​...

អានបន្ត