ស្វាយរៀង ៖ ​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ស្ពាន​ថ្នល់ នៃ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ប្រកាស​វិនិយោគ​សាងសង់​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​ភ្នំពេញបាវិត ​នៃ​ខេត...

អានបន្ត