យុទ្ធនាការភ្លៀងរលឹម លើយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស (វិធានការលើរថយន្ត កែច្នៃដាក់រានខាងក្រោយ ដឹកសំពីងសំពោង និងខ្វះឯកសារ...

អានបន្ត